Utstilling «Døden eller Grønlands vestkyst»

Baltos kajakk Foto: Kari Dahl, NTNU Vitenskapsmuseet

Utstillingen tar utgangspunkt i Nansens dramatiske ekspedisjon over Grønlands innlandsis i 1888-89, og museets materiale fra denne ferden.

Vi forteller om bakgrunnen, menneskene og forberedelsene til ekspedisjonen. Den strevsomme ferden over innlandsisen og overvintringen hos inuittene i Godthåb er utstillingens sentrale tema. I Godthåb gjorde Nansen studier av inuittenes kultur og formidlet denne med stor innsikt og respekt gjennom tekst og tegninger i bøkene han gav ut etter ferden.

Nansen var en dyktig forfatter og taler, og vi lar hans stemme være gjennomgående i utstillingen – med våre kommentarer. NTNU Vitenskapsmuseet har også en unik samling av 1700-tallsgjenstander fra Grønland. Samlingen har tilhørt biskop Gunnerus, som var en av grunnleggerne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS).
 
Ved å stille ut denne flotte samlingen sammen med Nansens beskrivelser, illustrerer vi kontinuiteten i de inuittiske fangst- og håndverkstradisjonene. Utstillingen viser også dyr og fugler fra Grønland, og utformingen gir assosiasjoner til polare områder.

Katalog for utstillingen «Døden eller Grønlands vestkyst» selges i museumsbutikken.