Arktiske eksperter. Selfolkets møte med Amundsen

Bilde av Netsiliker som besøker Amundsens skip GjøaNetsiliker besøker Amundsens skip Gjøa i Gjøahavn 1904 Foto: Roald Amundsen/© KHM, UiO Deltagerne på Gjøa-ekspedisjonen iført netsilikklær Foto: KHM, UiO

Selfolket, netsilik-inuittene fra King Williams Land i det nordlige Canada, var Roald Amundsens læremestre. Under ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen i 1903-06 tilbrakte Amundsen og hans mannskap nesten to år her i nær kontakt med netsilik-inuittene.

Møtet mellom selfolket og Amundsen er utgangspunkt for utstillingen ”Arktiske eksperter” i Historisk museum. Amundsen dokumenterte grundig inuittenes ekspertise i håndtering av arktiske forhold. Han studerte deres kunnskap om fangst og fiske, bekledning, transport og husvære. I dag forvalter Universitetet i Oslo materialet han samlet inn, nå vurdert som en av verdens største og flotteste samlinger fra netsilik.

Utstillingen presenterer ekstrem funksjonalitet under ekstreme forhold. Fangstredskaper, klær og annet utstyr fra Amundsens samling forteller om genial forståelse for overlevelse i arktiske strøk. Det Amundsen lærte av selfolket dannet grunnlag for at han i 1911 kunne lykkes med sin Sydpolekspedisjon.

Utstillingen er del av Universitetet i Oslos 200-årsmarkering.

Prosjektleder: Sosialantropolog Tone Wang, faglig rådgiver: professor emeritus Tom G. Svensson.

Utstillingen blir formelt åpnet av Oslos ordfører Fabian Stang onsdag 24. august kl. 12.