Nansen-Amundsen markering i Finnmark fylkesting

Fylkestinget markerer det nasjonale Nansen-Amundsen jubileet med en bok- og fotoutstilling i foajeen, samt et foredrag under samlinga 14. desember. Finnmark fylkesbibliotek har laget bokutstillinga og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum står for fotoutstillinga. Nansen-Amundsen jubiléet har flere tilknytningspunkter til Finnmark, som gjenspeiles i utstillingen, blant annet deltok Samuel J. Balto og Ole Ravna fra Karasjok i Nansens ekspedisjon over Grønlandsisen i 1888-1889.

 

Sigrid Skarstein, direktør ved Varangermuseum holder foredrag som hun kaller en thriller om polarforskning og nasjonsbygging, om helters oppkomst, fall og rehabilitering. Foredraget handler historien rundt luftskipene ”Norge” og ”Italia”, som begge hadde mellomlanding på luftskipsmasta i Vadsø på sin ferd over Nordpolen.