Ottar «Polare jubileer - kunnskap og politikk i nord»

Innhold:

Innledning: Marit Anne Hauan
«Norsk polarforskning på 1900-tallet. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid? »Einar-Arne Drivenes
«Sverige - landet utan polarpolitikk?» Sverker Sörlin
«Polare heltefortellinger?» Lena Aarekol
«Fritdjof Nansen og det russiske nord» Kari Aga Myklebost
«Han åpnet et vindu mot nord - Mikhajlo Lomonosov og hans tre hundre år» Jens Petter Nielsen
«Polarskuta Fram - den fjortende deltaker» Mariann Mathisen
«Fotografiet» Sveinulf Hegstad

 
2011 er året for de store polare jubileer. Sydpolen ble erobret av Roald Amundsen for 100 år siden, Fridtjof Nansen ble født for 150 år siden og en av Russlands største forskere noensinne Lomonosov kom til verden for 300 år siden. Vi feirer jakten på kunnskap og innsikt om nord og i nord med nye perspektiver på polarpolitikk og vitenskap, på forholdet folkelig kunnskap og vitenskap og med blikk for de store helter i Russland, Sverige og Norge.