Sydpolen med Ousland

Siste grad ekspedisjon

Logo for Ouslands Sydpolekspedisjon 2011 Illustrasjon: www.ousland.no
I begynnelsen av desember flyr ekspedisjonen til Antarktis. Du får en smak av en full polarekspedisjon ved å trekke slede den siste graden, tilsvarede ca 110 km, og ankommer Sydpolen 14. desember for feiringen av en av de mest dramatiske erbringene i historien. Du rekker hjem igjen til jul!