Nansen-utstilling

Under Nansen-Amundsenåret vil det bli stilt ut noen Nansen-tegninger, og andre bilder og dagbøker som har forbindelse med Nansen. Materialet vil senere bli utstilt i monter på biblioteket i Norsk Polarinstitutt, Polarmiljøsenteret. 

Utstillingen vil bl.a. inneholde tre originale tegninger signert Fridtjof Nansen, utlånt fra Kjeld Nash, samt en avskrift av dagboka fra slædeferden 1893-1896.