Utstilling: Marinens rolle i norsk polarhistorie

Brosjyreforside Foto: Marinemuseet
Marinemuseet har som sin primære oppgave å dokumentere, bevare og formidle norsk marinehistorie – herunder å skape forståelse for den rolle Marinen har spilt i samfunnet.
 
Selve polområdene har heldigvis hatt begrenset militær betydning og polarhistorien er på ingen måte en sentral del av norsk marinehistorie. Gjennom vår lille utstilling, og en noe mer utdypende brosjyre, vil Marinemuseet likevel peke på hvordan vi mener at Marinen har fylt flere roller i norsk polarhistorie. Den har selv gjennomført ekspedisjoner, den har vist flagget og vært villig til å håndheve norske interesser i områder der dette trolig ellers ikke ville oppnådd den samme internasjonale anerkjennelse. Marinen har også bidratt med sin kompetanse, gjennom skips- og flyrelatert teknologi og gjennom ulike vitenskapelige observasjoner. 
 
Marinens største bidrag ligger likevel utvilsomt i det at personell med bakgrunn fra Marinen har vært viktige deltakere ved mange polare ekspedisjoner. Vårt hovedfokus i utstillingen og brosjyren er derfor å presentere Marinens menn i polarhistorien.