Utstilling «Amundsens ekspedisjoner»

Utstillingen består av fotografier og tekst med fokus på polfarerens ekspedisjoner. Den er delt opp i seksjoner og starter med skipet «Belgica» til Antarktis hvor Amundsen mønstret på som ulønnet matros i 1896. Deretter følger ekspedisjonen med «Gjøa» gjennom Nordvestpassasjen, Sydpolekspedisjonen med «Fram» i 1910-12, med «Maud» gjennom Nordøstpassasjen 1918–20 og forsøket på å Nordpolen med flybåtene «N24» og «N25» i 1925., samt ekspedisjonen med luftskipet «Norge» i 1926

Utstillingen viser flere private fotografier av Roald Amundsen, bla. fra Uranienborg på Svartskog, hvor han forberedte mange av ekspedisjonene.

Program for åpningen 21. mars kl. 12: 

  • «Hurra for Roald Amundsen» ved Tone Holte, kulturformidler, sang
  • Velkommen ved Hans Olav Moen, styreleder Stiftelsen Follo Museum
  • Åpning ved Nils Åge Jegstad, fylkesordfører
  • Bidrag ved Roger Erlandsen, direktør Akersmuseet og Geir Kløver, direktør Frammuseet
  • «Hurra for Roald Amundsen» ved Tone Holte, kulturformidler, sang
  • Skipskost fra messa, Forstua
  • Etter åpningsseremonien innbys til foredrag ved Alexander Wisting: «Roald Amundsen - Polfarer, Menneske, Nasjoanalt symbol»