Sydpolen med Ousland

700 km langs Amundsens rute

Logo for Ouslands Sydpolekspedisjon 2011 Illustrasjon: www.ousland.no
I begynnelsen av november flyr ekspedisjonen til Antarktis og Axel Heiberg breen. Ekspedisjonen vil gå i Amundsens rute fra 1911 og være uten støtte. På veien bestiger vi Peak Nansen. Målet er å nå Sydpolen 14. desember.