Utstilling «Norske polarheltbilder 1888–1928»

Roald Amundsen, Svartskog 7. mars 1909 Foto: Nasjonalbiblioteket. Fotograf: Anders Beer Wilse

Utstilling med fokus på hvordan fotografiet etablerte forestillinger om polarhelten – og hvordan polfarerne selv bidro til dette. 

En ensom, pelskledt mann på ski – i uendeligheter av isfjell og frossent hav. Et telt, et flagg, fire menn i isødet. Bildet av polarhelten hadde ikke vært mulig uten fotografiet. Nansen og Amundsens polferder sammenfaller med viktige endringer i fotohistorien. Fotografiet gikk fra å være et enkeltstående objekt, montert på papp, til å bli allestedsnærværende. Ny teknologi gjorde det mulig å mangfoldiggjøre og spre bildene raskere gjennom aviser og bøker. 
 
Vi ønsker å fokusere på hvordan fotografiet etablerte forestillinger om polarhelten – og hvordan polfarerne selv bidro til dette. Foran kamera, i fotostudio og i arktiske strøk iscenesatte de seg selv og landområdene de utforsket. Slik kunne en hel verden følge polfarernes erobringer. Fotografiene er som påstander: slik er verden, sånn ser helten ut! Samtidig er de historiske, og dermed foranderlige fortolkninger av virkeligheten. 
Utstillingen og boken, som blir gitt ut i samarbeid med Forlaget Press, inngår i Nasjonalbibliotekets bidrag til Nansen–Amundsen-året.
 
Velkommen til utstillingsåpning!