Fridtjof Nansen i Carraramarmor

Ordfører Fabian Stang venter på Fridtjof Nansenbysten i marmor som han skal avduke i Fridtjof Nansens plass 6 i Oslo 5. desember kl. 15.
Billedhugger Håkon Anton Fagerås Billedhugger Håkon Anton Fagerås Foto: KulturKonsept

Det er Lani Invest som utsmykker forretningsbygget på Frithjof Nansens plass 6 med denne praktfulle marmorbysten. Den vil forsterke byggets indre estetikk og være til glede for leietakere og besøkende. Nansenbysten er et bestillingsverk knyttet til Nansen- Amundsenåret 2011. Den er unik, har historisk tilknytning og varer evig!

«Tyvstart»

Billedhugger Håkon Anton Fagerås «tyvstarter» sin jubileumsavduking i Nansen- Amundsen-året 2011 med sin markante Nansenbyste i Carraramarmor som er på vei fra Pietrasanta til Oslo. Fagerås´ nasjonalmonument av polfarergruppen med Amundsen i spissen, skal avdukes av H.M. Kongen på Frammuseet 14. desember.

 
Det er humanisten, forskeren og vitenskapsmannen Nansen som framstilles gjennom Fagerås´ kunstneriske temperament.
 
Bysten er utformet i et tradisjonsrikt formspråk som et portrett. Portrettlikheten er slående, og Fagerås har på en mesterlig måte fanget Nansens indre sjel, og gitt ansiktet et markant og grublende uttrykk. Den staselige barten, som var Nansens karakteristiske «varemerke», gir portrettet karakter og tyngde. Nansens hånd er et symbol som gir anslag til den fysiske delen av hans liv og virke som polfarer og handlingens mann. Marmorbysten er i tilnærmet naturlig størrelse, ca 50 cm. høy.
 

Om kunstneren

Håkon Anton Fagerås er en av Norges ledende, klassiske skulptører, og arbeider med   stenhugging og støping i Pietrasanta i Italia.
 
Fagerås er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, og har utsmykket bl.a. Norges Bank, Hurtigruten og St. Olavs hospital i Trondheim. Fagerås er også spesielt omtalt i kunsthistoriker Øystein Ustvedts nye og omtalte bok «Ny norsk kunst».
 
Arbeidet med bysten av Nansen har fra idé, skisser, modellering, støping og hugging tatt på nær et år, parallelt med nasjonalmonumentet av polfarergruppen.
 
Det er kunstformidlingsbedriften KulturKonsept som er ansvarlig for Nansenprosjektet fra ide´ til ferdig verk.