Fridtjof Nansens liv på film

Se utdrag av spillefilmen Bare et liv - Historien om Fridtjof Nansen (Sergei Mikaelyan / Lenfilm Studio og Norsk Film AS, 1968).

(Tekst og film er hentet fra  fra www.nfi.no).

Bare et liv – historien om Fridtjof Nansen forteller om deler av hans liv, men nok til at vi forstår bredden i hans virke og engasjement. Vi møter Nansen som nordpolfarer med polarskuta Fram, hans tid som ambassadør i London og hans engasjement for flyktninger i Russland.

Norsk-russisk filmsamarbeid
Filmen var et samarbeid mellom Norsk Film AS og russiske Lenfilm. Prosjektet var planlagt siden 1959, med manus av forfatteren Sigurd Evensmo og Odd Bang-Hansen.Under bearbeidelsen av manuset til filmen møtte Evensmo betydelig motstand både fra norsk og sovjetisk side. Hvordan skulle historien fortelles? Hva var den ”riktige” framstillingen av Fridtjof Nansen og hans liv og politiske virke? Fra norsk side ble det hevdet at fremstillingen av Nansen var pro-russisk, mens russerne mente at Evensmo idealiserte Nansen og at han trakk de revolusjonære og den sovjetiske regjeringens innsats mot sult og fattigdom i tvil.

Hvilken Nansen?
Russerne ville dessuten lage en film om polfareren Nansen, mens manusforfatterne ville heller fortelle historien om hjelpearbeideren. Etter flere omskrivinger av manuset ble filmen spilt inn i 1967 med den russiske regissøren Sergej Mikaeljan. Opptakene ble gjort delvis i Russland og i Norge, med Knut Wigert i hovedrollen.

Premiere med komplikasjoner
Da Bare et liv – Historien om Fridtjof Nansen var premiereklar i august 1968 hadde sovjetiske tanks inntatt Praha. Planen var at filmen skulle ha festpremiere med gjester fra russiske filmmiljø og kulturdepartement. Men på grunn av den betente politiske situasjonen ble premieren flyttet til Nansens fødselsdag 10. oktober. Da var det Røde Kors som dannet rammen rundt den første visningen på Klingenberg kino. En visning som stod i medmenneskelighetens og det frie ords tegn.

Nansens engasjement like aktuelt
Den politiske situasjonen som Nansen forholdt seg til i sin tid, og som filmen forholdt seg til under den kalde krigen flere tiår senere er grunnleggende annerledes enn i dag. Men filmens klare fokus på polarheltens engasjement for flyktninger i nød, gjør skildringen av ham aktuell og verdt å se for et nytt publikum.

Filmen er tekstet på engelsk og russisk. Sammen med dvd-en følger en introduskjon om filmens historie, skrevet av Sara Brinch. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.

Det er Norsk filminstitutt som har utgitt filmen i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.