Fridtjof Nansens jubileumsfest 10. oktober

Forskeren, polfareren, diplomaten og fredsprisvinneren ble feiret med jubileumsfest og forelesninger. Blant de prominente gjestene var Hans Majestet Kongen, statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som alle holdt tale til Nansens ære.
Statsminister Jens Stoltenberg Foto: Espen Solli FNs generalsekretær Ban Ki-moon Foto: Espen Solli Madcon Foto: Espen Solli

«Det er en viktig arv etter Nansen at vi stadig stiller oss nye og høyere mål,  at vi holder i hevd de verdiene han sto for. Nestekjærlighet. Styrke. Og mot. At vi fortsetter å engasjere oss for hverandre. Slik vokser vi som enkeltmennesker og som nasjoner. Da lever vi i Nansens ånd.»

Slik avsluttet statsminister Jens Stoltenberg sin tale til Nansens minne, da Fridtjof Nansen ble feiret på Universitetsplassen i Oslo.

I tillegg til statsministeren, talte både Hans Majestet Kongen og FNs generalsekretær Ban Ki-moon. 

Madcon, Sissel Kyrkjebø og Thine Ting Helseth feiret Nansen med musikalske innslag, og Vegard Ulvang og Stein P. Aasheim fortalte om sin forestående reise til Sørpolen. Skuespiller Henrik Mestad leste opp noen av Nansens tekster. Petter Skjerven og Erik Solbakken ledet jubileumsfesten.

Nansenforelesninger i Aulaen

Før festforestillingen var det Nansen-seminar i Aulaen, der de blant annet fikk høre den amerikanske forskeren James Hurrells forelesning «Environmental Change Over the Arctic: A perspective relative to Nansen`s polar exploration.» Framkomiteens belønning for polarforskning ble i år tildelt klimaforsker Cecilie Mauritzen ved Meteorologisk Institutt. 

Camp Nansen

Flere organisasjoner hadde stand utenfor Universitetsplassen denne formiddagen. Bla. a. Røde Kors, Nasjonalbiblioteket, Nobels Fredssenter, Norsk Polarinstitutt m.fl. 

Se flere bilder fra festen