Nansens kunst

Visste du at Nansen hadde så bra talent for tegning at mange ledende kunstnere og kunstkritikere oppmuntret han til å konsentrere seg om kunsten istedenfor vitenskapen? Eller at Nansen illustrerte sine funn i doktoravhandlingen med litografier? Les mer i siste utgave av Labyrint