Tema for Lørdagsuniversitetet våren 2011 er Nansen-Amundsen-året

Banner for lørdaguniversitetet
I 2011 er det jubileum både for Nansen og Amundsen. De to polarheltene og deres bragder var viktige da den nye nasjonen Norge skulle formes. Lørdagsuniversitetet bruker derfor hele 2011 til å belyse forskjellige sider ved deres virksomhet. I forlengelsen av de to tar vi også opp andre tema knyttet til det polare. Fra klimaproblemer og billedkunst til planteliv og kuldemedisin.