Marinens rolle i norsk polarhistorie

Polområdene har hatt begrenset militær betydning, men polarhistorien er likevel del av norsk marinehistorie. Gjennom en ny utstilling og brosjyre belyser Marinemuseet hvordan Marinen har fylt flere roller i norsk polarhistorie.
Brosjyreforside Foto: Marinemuseet

Marinemuseet har som sin primære oppgave å dokumentere, bevare og formidle norsk marinehistorie – herunder å skape forståelse for den rolle Marinen har spilt i samfunnet. 

Marinen har selv gjennomført ekspedisjoner, den har vist flagget og vært villig til å håndheve norske interesser i områder der dette trolig ellers ikke ville oppnådd den samme internasjonale anerkjennelse. Marinen har også bidratt med sin kompetanse, gjennom skips- og flyrelatert teknologi og gjennom ulike vitenskapelige observasjoner. 

Marinens største bidrag ligger likevel utvilsomt i det at personell med bakgrunn fra Marinen har vært viktige deltakere ved mange polare ekspedisjoner. Vårt hovedfokus i utstillingen og brosjyren er derfor å presentere Marinens menn i polarhistorien. 

Utstillingen åpner 1.juni på Marinens gamle hovedbase Karljohansvern i Horten, med adresse Kommandørkaptein Klincks vei 9.