Utstillingskatalog klar

En vandreutstilling om Fridtjof Nansens betydning for moderne norsk nordområdeforskning

En internasjonal vandreutstilling i anledning Fridtjof Nansens 150 års fødselsdag i 2011. Utstillingen åpner i Bergen 17. januar 2011 og vandrer videre 28. februar.

UiOs 200-årsjubileum i 2011 faller sammen med to andre store jubileer: Det er 150 år siden Fridtjof Nansen ble født (10.10.) og det er 100 år siden Roald Amundsen erobret Sydpolen (14.12.)

Utstillingen tar utgangspunkt i Nansens innsats for å sette nordområdet på den norske dagsordenen gjennom vitenskapelige ekspedisjoner og avgjørende oppdagelser innenfor bl.a. moderne havforskning. Nansens resultater og perspektiver gjør ham relevant som en inspirator for klimarelatert forskning, og utstillingen produseres i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt og UiO. Den viser hvordan kunnskap om forskningen skapes og i hvor stor grad dagens forskerne står i gjeld til Nansens pionerinnsats.

Katalog

UiOs nettside om utstillingen