Nansenseminaret 2011 - Dialog med Diaspora

Nansen Fredssenter arrangerer Nansenseminar 16. - 18. juni 2011. Hva kan flyktninger bidra med i fredsarbeidet i framtiden?

www.peace.no

Interesserte kan melde seg på via www.nansenseminaret.no eller vi e-post til