Konferansen ”Narrating the High North” på Svalbard

 In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times. Vol. II. Fridtjof Nansen. London 1911.
I anledning Nansen-Amundsen-året 2011 ønsker forskningsgruppen for Nordområdestudier ved Universitetet i Tromsø (Narrating the High North, NHN) i samarbeid med Svalbard Museum og Universitetsmuseet – Tromsø Museum, å hedre Fridtjof Nansens og Roald Amundsens minne ved å arrangere konferansen ”Narrating the High North” på Svalbard Museum 6. -9.september 2011.
 
Med denne konferansen ønsker arrangørene å samle nordiske og norske fagfolk som forsker på nordområdenes politikk, miljø-og ressurssituasjon, samfunn, historie og leveforhold i Arktis. Hensikten er å legge fram nye forskningsresultater og problemstillinger. Vi ønsker med utgangspunkt i Nansens fremragende bok Nord i Tåkeheimen å fokusere på hvordan fortellingene om det nordlige og polare er blitt til og vedlikeholdes; politisk, kulturelt og litterært, nasjonalt og internasjonalt.
 
Konferansen hovedmål er å bidra til økt forståelse for de grunnleggende endringsprosesser som nå skjer i nordområdene når det gjelder miljø, kultur, økonomi og politikk i et internasjonalt komparativt perspektiv. Vi har samlet fremragende forskere fra de nordiske land til å holde hovedinnleggene på konferansen, som vil være åpen for alle innbyggere i Longyearbyen.
 
Program for seminaret (PDF, 206 KB)