Polar fotoutstilling i Tromsø

Norsk Polarinstitutt har tatt initiativ til å lage en utendørs fotoutstilling sammen med Tromsø Museum, Polarmuseet og Perspektivet Museum. Utstillingen skal stå klar utenfor Kulturhuset 14. desember, dagen vi feirer at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Sørpolen med en stor markering i Tromsø.
Folkeopppbud i Tromsø for å møte møte ubåten «Nautilus»   Foto: Norsk Polarinstitutt Margerete Kitti sydde klær og utstyr til Roald Amundsens sørpolferd. Hun var opprinnelig fra Karesuando, men flyttet til Kvaløya hvor hun drev reindrift.  Foto: Norsk Polarinstitutt

Utstillingen vil bestå av ca. 20 bilder i stort format, og temaet blir «Tromsø som polarhovedstad». Tanken er å vise hvordan Tromsø med sin nærhet til Ishavet og Svalbard har vært utgangspunkt for mange polare ekspedisjoner og annen virksomhet i polare områder.

Fridtjof Nansen gjorde seg noen tanker om innsatsen til mange av de som gjorde polarferder til sitt levebrød.

«Vi har reist i Videnskabens Interesse og paa os falder der Ære og Berømmelse. Fangstmændene kjæmper derimod en Kamp der oppe for det daglige Brød, og der er ikke mange som skriver deres Saga, uagtet de udfører Bedrifter ligesaa store, maaske større enn de vi har udført.»
–Fridtjof Nansen

Har du bilder som kan være av interesse?

Institusjonene bak utstillinga har en del relevant fotomateriale, men vi håper også å få samlet inn nytt bildemateriale i forbindelse med utstillinga. Sitter du på aktuelle bilder? Da vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg! Vi ønsker oss bl.a. bilder av isbjørn i Tromsøs gater, bilder av fangstfolk i Tromsø og portretter av folk som hadde tilknytning til det polare.

Kontakt bildearkivar Ann Kristin Balto for mer informasjon.
 
2011 er et nasjonalt jubileumsår: Det er 150 år siden Nansen ble født og 100 år siden Amundsen ble den første til å nå Sørpolen. Se Nansen-Amundsen-året 2011 for mer informasjon, oversikt over markeringer og arrangementer m.m