Polarheltbilder

Her får du se våre polarhelter, men også produktplassering i Polhavet, timelang eksponering i måneskinn, iscenesettelse på polpunkter, unik retusj og Sydpolen og Nordpolen slik du aldri har sett dem før.

«Norske polarheltbilder 1888–1928»

Roald Amundsen, Svartskog 7. mars 1909 Foto: Nasjonalbiblioteket. Fotograf: Anders Beer Wilse

Nasjonalbibliotekekts nye utstilling har fokus på hvordan fotografiet etablerte forestillinger om polarhelten – og hvordan polfarerne selv bidro til dette. Foran kamera, i fotostudio og i arktiske strøk iscenesatte de seg selv og landområdene de utforsket. Slik kunne en hel verden følge polfarernes erobringer. Fotografiene er som påstander: slik er verden, sånn ser helten ut! Samtidig er de historiske, og dermed foranderlige fortolkninger av virkeligheten. 

En ensom, pelskledt mann på ski – i uendeligheter av isfjell og frossent hav. Et telt, et flagg, fire menn i isødet. Bildet av polarhelten hadde ikke vært mulig uten fotografiet. Nansen og Amundsens polferder sammenfaller med viktige endringer i fotohistorien. Fotografiet gikk fra å være et enkeltstående objekt, montert på papp, til å bli allestedsnærværende. Ny teknologi gjorde det mulig å mangfoldiggjøre og spre bildene raskere gjennom aviser og bøker. 
 
Parallelt med utstillingen lanseres boken med samme tittel av forskningsbibliotekarene Harald A. Østgaard Lund og Siv Frøydis Berg. Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Forlaget Press. 
 
Utstillingen står på Nasjonalbiblioteket til 28. januar 2012, du kan også se den som nettutstilling. En plakatversjon av utstillingen vises på mer enn 100 bibliotek rundt omkring i landet.