Boken om polarskipet Fram lanseres 15. september 2011

Fram skildrer polarskipets historie fra det ble bygget i Larvik i 1892 til det kom under tak på Bygdøynes som et permanent minnesmerke over norsk polarshistorie.

Fram er likevel først og fremst en fortelling om menneskene og livet om bord i polarskuta. Om kjente navn som Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Otto Sverdrup, alle sterke ledere og personligheter. Men også om alle de navnløse som bidro til å løfte lederne frem til nasjonale helter. Og om pionerferder over isen, om triumfer og problemer, om bragder og konflikter.

«Som oppslagsverk tilknyttet byggeprosessen rundt skuta og de faktaopplysninger som Polarmuseet i Tromsø ofte trenger om skutas øvrige historie, som aktør i noen av de mest berømte polarferder i vår internasjonale polarhistorie, er denne boken å anse som den ‘autoriserte biografi’ om Fram. Den møysommelige prosessen med å få bevart Fram for ettertiden er også svært godt framstilt.»
 
Torbjørn Trulssen, 
Polarmuseet i Tromsø
 
Med forord av utenriksminister Jonas Gahr Støre
 
Veil. utsalgspris: 499,-
Format: 26,5 cm x 28 cm
ISBN 978-82-7046-084-7
 
Boken utgis av Sem & Stenersen Forlag
Postboks 2735 St. Hanshaugen
0131 Oslo
 
Kontaktpersoner:
Sten Stenersen jr.
Mob.: 92050530, tlf.: 22208100Mob.: 91196401