Postere av Amundsens sørpolekspedisjon og Nansens Framekspedisjon

Bilde av posteren Sørpolen 1910–1912 Foto: Norsk Polarinstitutt Bilde av posteren Framekspedisjonen 1893–1896 Foto: Norsk Polarinstitutt

Filene kan lastes ned fra ressursbasen vår.