Roald Amundsen får skole oppkalt etter seg

Oppegård videregående skole endrer navn til Roald Amundsen videregående skole. Roald Amundsen har tilknytning til Oppegård, kommunen som Oppegård videregående skole ligger i. Hjemmet hans, Uranienborg, ligger på Svartskog. Navneendringen begrunnes bl.a. med ønske om å hedre en nordmann som har betyd mye både nasjonalt og lokalt, og settes i sammenheng med skolens stragegi for videreutvikling og fornyelse med Roald Amundsen som inspirator.

Skolemottoet «forske og utforske» – en sammenfatning av polfarerens virke – skal være hjørnesteiner i skolens visjon og sette sitt preg på undervisningen. Både ansatte og elever ved skolen har vært involvert i prosessen. Forslaget ble også godt mottatt av Amundsens familie og i miljøer knyttet til Roald Amundsen.

Navneendringer vil tre i kraft ved skoleåret 2012–2013, også ved inntak til dette skoleåret.