Sammendrag fra Nansenkonferansen 6.-7. juni 2011

Foto: Rune Eraker

IISD Reporting Services (IISD RS) har produsert web oppdateringer og en oppsummerende rapport fra møtet.