Utstilling av Nansens tegninger

Fridtjof Nansen (1861 – 1930) er kjent både som polfarer, vitenskapsmann, diplomat, nobelsprisvinner og for sitt humanitære arbeid. Kanskje mindre kjent er hans kunstneriske åre; han var en habil tegner og grafiker. 
Nansens tegning av en isbjørnNansens tegning av isbjørn.  Foto: Lillehammer Kunstmuseum

Nansen illustrerte selv mange av sine publikasjoner og han har etterlatt seg et rikt materiale av tegninger og grafiske trykk. Motivkretsen inneholder både portretter, skute- og dyrebilder og studier fra de polare områder. Hans kunstneriske uttrykk ble utvilsomt påvirket av kunstnervennene i Lysakerkretsen og i særdeleshet Erik Werenskiold.

I anledning 150-årsjubileet for Nansens fødsel viser Lillehammer Kunstmuseum rundt 50 papirarbeider innlånt fra både offentlige institusjoner og private eiere. Utstillingen er kuratert av kunsthistoriker Hilde Mørch i samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum.
 
Det publiseres en katalog i forbindelse med utstillingen.